taxes mause podatek kryptowaluty stabrawa tadeusz

Wiele kontrowersji budzi fakt, że nie ma dosłownych przepisów, które łatwo by znaleźć i zinterpretować  w sprawie:

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut za 2018 rok w 2019 r.?

No i kolejna kwestia to to, że kryptowaluty są traktowane po macoszemu. Jak podatek ściągać to ok, jak uznać za środek płatniczy to zgroza i ostrzeżenie KNF.

No to jak to jest z tym opodatkowaniem kryptowalut?

Przeglądając rożne portale i strony www starałem się dojrzeć choć niewielkie światełko w tunelu, ale nawet ogarka od świeczki nie znalazłem. Wiadomo, że:

Podatku nie trzeba płacić zaliczkowo w trakcie roku, ale należy trzymać się sztywnego terminu i opłacić go po zakończeniu roku, nie później niż 30 kwietnia 2019 r.  więc jest jeszcze trochę czasu, ale czy znajdę jakąkolwiek satysfakcjonująca odpowiedź na pytanie:

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut za 2018 rok w 2019 r.?

Na podstawie wszelkich doniesień prasowych i kontrowersji związanych z obrotem kryptowalutami oraz ich kopaniem, a także zwracając uwagę na istniejące prawodawstwo , zysk i stratę należy wykazać w deklaracji PIT. Kupując i sprzedając, wymieniając kryptowaluty powstanie zysk lub strata, tak też się stanie kopiąc kryptowaluty.

Trzeba pamiętać, że żadna instytucja, pośrednik, giełda nie przygotuje dla Inwestora informacji PIT-8C, ani PIT-11. Należy ustalić samodzielnie cztery istotne z punktu widzenia podatkowego informacje:

  • moment uzyskania przychodu
  • moment uzyskania kosztu
  • źródło przychodu
  • wysokość należnego podatku

4 kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, z którego wynikało, że kryptowaluty to prawo majątkowe, co oznacza, że od każdej transakcji (kupna, sprzedaży, zamiany) trzeba zapłacić 1% podatek od czynności cywilnoprawych (PCC).

Z podatkiem od czynności cywilno-prawnych jest jeszcze jeden problem. Otóż patrząc na obecne przepisy, dochodzi się do wniosku, że transakcje na kryptowalutach nie są opodatkowane PCC wyłącznie wtedy, gdy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Innymi słowy: gdyby obrót kryptowalutami odbywał się w ramach działalności gospodarczej, kupujący nie płaciłby PCC, tylko, że strony transakcji są anonimowe.

Nie wiadomo czy udział w niej bierze podatnik VAT.  A US kocha VAT-owców.

Kolejna sprawa , że zgodnie z przepisami Ustawy o PCC opodatkowaniu podlegają transakcje wykonywane w Polsce.

Jeżeli natomiast nie odbywają się na terytorium naszego kraju, to opodatkowanie zależy od siedziby stron transakcji i od miejsca jej zawarcia.

A to też ciężko jest ustalić.

Obecne interpretacje nakazują rozpoznać przychód i zapłacić podatek w momencie zamiany jednej kryptowaluty na drugą.

Opodatkowanie dopiero w momencie zamiany kryptowaluty na „walutę tradycyjną” lub zapłaty kryptowalutą za towar, czy usługę pozwala uprościć rozliczenia i nie uwzględniać w nich częstych korekt „kursów” kryptowalut. I tak możnaby przytaczać coraz więcej zagmatwanych przykładów.

Ministerstwo wycofało się z opodatkowania przychodów PCC, ale czy na pewno?  I co teraz?

Źródło przychodów – sprzedaż i zamiana kryptowalut

To już info z innego źródła

Do końca 2018 r. przychody z handlu walutą wirtualną kwalifikować należy do źródła prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT (w części D PIT-36 – wiersz 7).

No to pozamiatane. Bo wg tego zapisu, podatek od PCC byłby lepszy dla podatnika, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Zawsze 1% to nie 18%, ani tez 32 %.

Przychód z kryptowalut

Przychód dokumentowany jest w dacie jego uzyskania lub postawienia do dyspozycji. Uznanie środków na rachunku kryptowaluty będzie wystarczającym do ustania przychodu – środki nie muszą zostać wypłacone poza rachunek.

Handel w walucie obcej wymaga przeliczenia na złotówki przychodu po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę uzyskania przychodów. Przeliczenia dokonać należy każdorazowo odrębnie dla każdej transakcji, po kursie NBP z danego dnia. A jak takich transakcji wykonuje się 50, a jak 100, na małych kwotach w różnych dniach.

Jak to ogarnąć?

„W przypadku wymiany waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną przychód rozpoznać należy wyłącznie przy wymianie na walutę rozliczaną w walucie fiducjalnej (FIAT). ( o walucie fiducjalnej poczytac warto) Zakup kryptowaluty opartej wyłącznie o kurs innych tego rodzaju walut nie może zostać po zamianie uznana za przychód.

(por. WSA w Olsztynie z 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18).”

 

Czyli już ktoś walczył z tematem skoro mamy orzeczenie Sądu.

Stanowisko Urzędu Skarbowego jest odmienne. Zgodnie z nim zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Rozliczenie kosztów obrotu walutą, data poniesienia kosztu z kryptowalut

Koszt zakupu rozliczać należy w dacie dokonania transakcji – zakupu waluty lub jej wymiany na inną walutę wirtualną. W przypadku sprzedaży waluty wydobywanej (kopanej) koszt uzyskania przychodu nie występuje.

I jak to zrozumieć ? Czy to oznacza, że kosztem nie jest zużycie prądu i sprzęt do wydobywania np. jego amortyzacja?

Stawka podatkowa i należny podatek

Dochód uzyskany ze sprzedaży i zamiany kryptowalut podlega sumowaniu z pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Zastosowanie znajduje 18 i 32% stawka podatku.

Kryptowalut nie można rozliczać na PIT-28, dopuszczalne jest natomiast rozliczanie go na PIT-36 liniową stawką 19%, znajdującą zastosowanie niezależnie od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Co z tego wynika? Nic z tego nie rozumiem.

Mam jeszcze wiele innych głębszych przemyśleń, i naprawdę bardzo trudno znaleźć rozwiązanie mojego dylematu. Liczę na Was! Być może podpowiecie:

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut za 2018 rok w 2019 r.?

Piszcie do mnie tutaj———–>>>>>>>>>>>>>>>

Nawet pokusiłem się o zapytanie „google” , czy w Polsce, kryptowalty są legalne? Jest!

Ale to już temat na inne rozważania. Może nawet już wkrótce.

A jak to robią inni ?

I tak na zakończenie, bo szukaniem informacji na bankier.pl, money.pl, rp.pl i wszelkich innych stronach jakoby znawców w zakresie podatków i kryptowalut już się zmęczyłem i zniechęciłem.

Dlaczego nie skopiujemy zasad z najbardziej innowacyjnych krajów rozumiejących potencjał drzemiący w blockchainie, takie jak Niemcy, Malta, Szwajcaria czy Liechtenstein (prezentujący otwarte podejście do technologii) ?

Dla przykładu w Niemczech, jeżeli posiadamy kryptowalutę dłużej niż rok i nie podejmowaliśmy na niej żadnej operacji, nie trzeba płacić podatku od wzrostu wartości jako osoba prywatna. W każdej innej sytuacji podatek od dochodu (który nastąpił wskutek wzrostu wartości kryptowaluty) powinien zostać odprowadzony.

Prawo do nieodprowadzenia podatku jest jednak anulowane, jeśli w ciągu roku nasza kryptowaluta zostanie przez nas upłynniona (np. płacąc za kawę lub w efekcie sprzedaży na giełdzie).